Ilgaz Belediyesi
  • image01
  • image02
  • image02
SAYFALARİTFAİYE

itfaiye vardiya amirleri 2019_1

MİSYON

Her türlü itfaiye ve afet olayına uluslararası standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale etmek İtfaiye olaylara etkin müdahale edecek nitelikte eğitimli ve tecrübeli itfaiyeciler yetiştirmek. Yangın ve afetlerde oluşabilecek can ve mal kayıplarını asgari düzeyde tutmak için yangın tedbirleri ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek. Ilgaz'ın ve Ilgaz halkının yangın ve diğer afetlere karşı yanında olmaktır

 

VİZYON

Belediye sınırlarımız içerisinde her türlü itfaiye olaylarına, Uluslararası standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale ederek, halkın can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak. Yapılacak önlem ve denetim amaçlı kontroller ile yangın ve doğal afetler sonucu oluşan maddi zararlar ile can kayıplarını asgari seviyeye indirmek suretiyle Ilgaz halkının hizmetinde olmaktır. Ilgaz Belediyesi itfaiyesi olarak teşkilatımızı modernize edip dünya standartları seviyesinde itfaiye haline getirmek.

 

İLKE VE DEĞERLER

Önce insan olmak üzere canlı hayatını birinci planda tutarak halkın can ve mal güvenliğini, yangın ve afetlere karşı azami hassasiyet göstermek.

 

STRATEJİK AMAÇ

İlçemiz halkına en iyi hizmeti verebilmek için vatandaşın zor anlarına koşan en yakın birim olan itfaiyemiz kusursuz hizmet vermeye yönelik hızlı, takım ruhuyla çalışma ilkesine sahip, çağdaş ve şeffaf bir yönetim yapısına kavuşturarak bu kültürü kuruma yerleştirmek suretiyle çalışanların ve halkın memnuniyetini artırmak. Vatandaşlarımızın yardımına, hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara ve olası afetlere karşı kısa sürede yetişecek organizasyonu geliştirmek.

 

HEDEFLERİMİZ

İlçemizde meydana gelebilecek doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetlere, karşı en seri şekilde müdahale edilip, teknolojik imkânlar kullanılarak halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi ve önlenebilmesi için planlama ve eğitim çalışmaları yapılarak, her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirler almak maksadı ile araç, teçhizat, personel,  istasyon ve kurumsal yapımızı dünya standartları seviyesine taşımak.

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.     1.      Yangınlara müdahale etmek ve yangınları söndürmek.

2.      Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.

3.      Su baskınlarına müdahale etmek.

4.      Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.

5.      Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.

6.      Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.

7.      Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.

8.      Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek.

9.      Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.

10.  İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu

       konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.

11.  Belediye Başkanının verdiği tüm görevleri yapmak