"Anadolu'nun Cenneti Ilgaz"

Ilgaz
facebook

Ilgaz'da Kayak Keyfi Bir Başka

Batı Karadeniz'in en büyük kayak pistini barındıran Ilgaz Dağı'nda kayak keyfi bir başka. 4.500 metre telesiye hattı ile ziyaretçileri uzun soluklu bir doğa şöleni bekliyor.

 

Anadolu'nun Cenneti Ilgaz

Doğa severlerin uğrak yeri olan Ilgaz Dağı, kış aylarında bambaşka bir havaya bürünerek kartpostalları aratmayacak manzaraları ile adeta ziyaretçilerini büyülüyor.

 

Yıldıztepe Kayak Merkezi

Muhteşem doğa manzarası ile bütünleşerek, şehrin ve işlerinizin günlük karmaşalarına biraz ara vermenin vakti geldi. Yıldıztepe Kayak Merkezi ormanın göbeğinde sizleri bekliyor.

 
 
 
 
Yunus Ergin
Zabıta Memuru - Birim Amiri
Abdullah Saraç
Zabıta Görevlisi
Ekrem Duman
Zabıta Memuru

Misyon

 • Güzel kentimizi yaşanabilir, her çeşit kirlilikten, işgalden arınmış tertemiz, bir şehir haline getirerek halkımız memnun etmektir.
 • Kent kültürünü oluşturmak için yetki alanımızda bulunan işyerlerini uyarmak, yaşam tarzımızın çıtasını yükseltmektir.
 • Tablacı ve seyyar satıcıları kaldırımlardan ve caddelerden kaldırmak.

Vizyon

 • Kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uygun çalışmalarımız devam edecektir.
 • Çalışmalarımızda ilkemiz halkımızı memnun etmek olacaktır.
 • Çifte standart uygulaması yapılmayacaktır.
 • Yaptığımız icraatlarda şeffaf olunacaktır.

Stratejik Amaç

Kent yaşamını düzenleyen kural ve yaptırımları halkın yararına ve objektif kriterler çerçevesinde tesis ederek vatandaşlarımızın kendilerini huzur ve güven içinde hissetmelerini sağlayıcı uygulamaları yapmak, toplumun mutluluğunu, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara ve olası afetlere karşı hazırlıklı olmak, ihtiyaç halinde kısa sürede uygulamaya geçilebilecek çözümler üreterek, etkili ve sürekliliği olan bir organizasyonu geliştirmektir.

Hedeflerimiz

Belediyemizin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde vatandaşlarımızın huzurunu ve sağlığını tehdit eden unsurları asgari seviyeye indirmek suretiyle bütün uygulamaların halkın menfaatine olduğunu oluşturmak. Belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamının ruhsatlı hale gelmesini sağlamak ve ruhsat alan işyerlerinin ruhsatlarına uygun faaliyette bulunmalarını temin etmek.

Görev ve Sorumluluklar

 • Belediye sınırları içinde Belediye Kanunları, Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Çevre Kanunu ve diğer yasalara göre çıkarılmış, tüzük, yönetmelik ve kararları uygulamak ve uygulatmak.
 • Tören, şenlik, temel atma, festival gibi etkinliklerde koruyucu ve düzenleyici önlemleri almak.
 • Belediye sınırları içerisinde, suçları önleyici tedbirler almak, suçlular hakkında işlem yapmak, gerektiğinde maktu ceza kesmek.
 • Kent içerisinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayri sıhhi kuruluşlarla, çevre, alt ve üst yapı, izinli izinsiz yapılaşma, tüketicinin korunması beslenme, gıda ve temizlik faaliyetlerinin denetlenmesi gibi geleneksel zabıta işlerini yürütmek, yasaklara uymayanlar hakkında işlem yapmak.
 • Seyyar satıcılar , dilenciler ve başıboş hayvanlar hakkında gereken işlemleri yapmak ve yasal belgeleri düzenlemek.
 • Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Başkanlıkça alınan kararları takip etmek, uygulamak veya uygulamasını sağlamak.
 • Hava ve çevre kirliliğini önlemek, kurallara uymayanlar hakkında işlem yapmak.
 • Kültür ve tabiat varlığının korunmasını sağlamak, bunlarla ilgili işlemleri yapmak.
 • Kente kaçak giren gıda maddeleri ile yakıt türlerini denetim altına almak, sorumlular hakkında işlem yapmak veya yaptırmak.
 • Yakalanan kaçak eşyaları emanet ilkeleri çerçevesinde korumak, saklamak ve başkanlıkça verilecek karar doğrultusunda yönlendirmek.
 • Vatandaşlara danışma ve rehberlik hizmetleri vermek, kent halkının dilek, öneri ve şikayetlerini derleyerek başkanlığa bildirmek.
 • Esnaf sicil dosyalarını düzenli bir şekilde tutmak ve güncelleştirilmesini sağlamak. Bu dosyalarla ilgili yazışmaları yapmak, yaptırımları uygulamak.